Általános bemutatás

Üzemtervezés, egyedi készülékek tervezése, kiegészítő szolgáltatások. Üzemtervezés 
 Tervezőként és project manager-i bázisként az Europlan Mérnökiroda csapata mindig a Megrendelő megbízható partnere. A kiviteli tervek elkészítéséhez tapasztalt csapatunk kialakítja a megfelelő adatbázist, amiből a 3D modellt fel lehet építeni. Az üzem elrendezés kialakítása során ügyelünk a gyakorlati megfontolásokra, a technológia vagy annak egyes műveletei által megkívántakra és a szakma-specifikus előírások betartására. A kiviteli tervek készítésekor külön tekintettel vagyunk a lehető legnagyobb mértékű

Finomítás

Az Europlan Mérnökiroda Kft. alapítása óta eltelt több mint negyed században a magyar olajipar nagy horderejű fejlesztéseken ment keresztül. A MOL Nyrt. jelentős régiós nagyvállalattá nőtte ki magát, s integrált szervezetébe számos cég számos telephelye tartozik. Europlan szempontjából így vagy úgy, de az olaj- és gázipar lett a meghatározó tevékenységi területe. A Finomítási üzletág korábban négy telephelyen is komoly tevékenységet folytatott (Dunai, Tiszai, Zalai és Komáromi Finomító). Mindezekben a finomítókban sok éven át, sok tervezési feladatot oldott meg az Europlan Mérnökiroda. Ez

Tárolás

Az Europlan Mérnökiroda a tárolótartályok szakterületén azért is bír jártassággal, mert a tárolótartályok egyes elemeit önmagukban is jól ismeri. Mérnökeink korábban a hazai gyártású oldalkeverők fejlesztését végezték. Ezek az oldalkeverők húsz-harminc éven keresztül végezték feladatukat a tartályokon. Még ma is jónéhány van üzemben. Europlan testvérvállalata, a Dawcul Hungary Kft. sok olyan gyártónak a hazai képviseletét látja el, akik a tartályparkok fontos rendszerelemeit szállítják világszerte. Ilyen pl. az úszótetők tömítőszerkezete, a geodétikus alumínium dómtető, a légző és szippantó

Vegyipar

Az Europlan Mérnökiroda szakmai ismeretei az egykori Vegyterv időkig (1990 előtt) nyúlnak vissza, tehát a tulajdonképpeni vegyiparból erednek. Kazincbarcikán, Szabadegyházán és a magyar vegyipar többi színhelyén rendszeresen végeztünk tervezési feladatokat. 

Gyógyszeripar

Az Europlan Mérnökiroda alapításától kezdve részt vett a hazai gyógyszergyárak fejlesztéseiben. A gyógyszer, gyógyszer alapanyag és intermedier anyagok gyártását célzó üzemek tervezése, illetve az ezeket kiszolgáló és ellátó gyáregységek (tartálypark, kazánház, töltő-lefejtő állomások, csőhidak stb.) kialakítása vagy szabványos szintre hozása mindig fontos részét képezték feladatainknak. Büszkék vagyunk mindarra, amivel hozzájárulhattunk ennek a fontos iparágnak a fejlődéséhez.

Élelmiszeripar

Jóllehet a hazai élelmiszeripar a rendszerváltást követő időszakban sok és jelentős veszteséget szenvedett - konzervgyárak, cukrogyárak, malmok és egyéb üzemek sokasága tűnt el nyomtalanul -, azért adódtak feladatok szép számmal az évek folyamán. Rendszeres tervezési feladatok kapcsolnak bennünket a Hungranához, ahol éves szinten több mint egymillió tonna hazai kukoricát dolgoznak fel. Hatalmas lehetőség és kihívás volt számunkra a Glencore vállalatcsoporthoz tartozó Pannon Növényolajgyártó Kft. foktői gyárának gépészeti tervezése, valamint generál tervezői feladatainak ellátása. Azóta a